Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ.-Τρίτη 9 Ιουλίου και ώρα 18.00

ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι 
Ορίζουμε χωρίς άλλη αναβολή Δ.Σ.για την Τρίτη 9 Ιουλίου και ώρα 18.00 προκειμένου να συζητήσουμε τρέχοντα θέματα.